Prof. Dr. Selim YAZICI

Personal Website

Turquality Cumhuriyeti

Turquality Cumhuriyeti

Sadi ÖZDEMİR
15.09.2013
103 Türk markasına 539.5 milyon liralık destek.     

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, 2006’dan bugüne kadar Turquality programları kapsamındaki markalara 539.5 milyon liralık destek sağlandığını, destek miktarının markaların taleplerine göre sorunsuz şekilde arttığını söyledi. 

TÜRKİYE, cumhuriyetin 100’üncü yılında 10 küresel marka çıkarma hedefi koydu. Bu hedefe en büyük katkıyı ise Turquality Programı kapsamında markalara verilen destekler sağlıyor. Bu kapsamda 2006 yılından beri 91 firmanın 103 markasına toplam 539.5 milyon liralık destek sağlandığını söyleyen Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, “Program kapsamındaki destekler Türkiye’nin kilo başına ihracat değerini de yükseltiyor. 2012 yılında Türkiye’nin kilogram başına ortalama ihracat birim fiyatı 1.58 dolar. Turquality Programındaki firmaların kilo başına ihracat birim fiyatı ise 2.34 dolar” diyor. Bakan Çağlayan sorularımızı şöyle yanıtladı:

TÜRK MALI İMAJINA DESTEK

– Bu program kapsamındaki desteklerin klasik desteklerden farkı nedir?
–  Markalaşma potansiyeli olan firmalarımızın, uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri, olumlu Türk malı imajının oluşturulması amacıyla destek veriyoruz. Salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor. Gururla görülüyor ki; bu program kapsamındaki markalar, desteğin verdiği itici güçle yurtdışında büyük ataklar yapıyor, marka bilinirliklerini artırıyor.

BÜTÇE ARTIYOR

– Bugüne kadar kaç firma ya da marka destek kapsamına alındı?
–  Önceden dar kapsamlıydı 2006 yılında tüm sektörlere açıldı, 2011’de ise destek kapsamı genişletildi.Desteklenen marka sayısı 103’e ulaştı. Bugüne kadar 91 firmanın 103 markası desteklenirken, bu programa hazırlık süreci olarak değerlendirilen ‘Marka Programı’ kapsamında da 44 firmanın 47 markası destekleniyor. Firmaların destek taleplerinin artışı doğrultusunda bütçe de artırılıyor. Şirketlerimizin mevzuata uygun tüm harcamaları bütçe sıkıntısı yaşanmadan desteklendi. Markalarımız için 2006’dan, 2013 Eylül ayına kadar 539.54 milyon TL ödeme yapıldı.

198 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORLAR

– Destek alan firmalar en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
– Destek kapsamındaki firmalar, 198 ülkeye ihracat yapıyor. En fazla ihracat yapılan ilk 10 ülke ise İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Rusya Federasyonu, Türkmenistan, Irak, Azerbaycan ve İran. 

Destekle gelen başarıdan örnekler

İstikbal/Bellona: 23 yeni pazara açıldı. İhracatı yüzde 49 arttı. 46 ülkede 299 mağazaya ulaşıldı
Hamam: 45 olan satış noktasını 2012 itibariyle 200’e çıkardı. Harrods, Printemps, Le Bon Marche gibi birçok noktada ilk ve tek Türk markası olarak yer alma başarısını gösterdi.
Doğtaş: Yüzde 71’lik ciro artışı yakaladı. Yenilenen 55 konsept mağaza ve 2012 yılında yurtdışında açılan 15 mağaza ile önemli bir atak yaptı.
Şölen: Yüzde 83’lük ciro artışına ve kilogram başı 3.61 dolarlık ihracat ortalamasına ulaştı.
Colin’s: Rusya ve Ukrayna pazarında büyük başarılara imza attı. Faaliyet gösterdiği ülke sayısını 22’den 37 ülkeye çıkardı. Yurtdışı mağaza sayısı 348’e ulaştı. İhracatı hızla yükseldi.
Pınar: Körfez Bölgesinde Pınar markalı süt ürünleri satışları yüzde 84 arttı ve 37.5 milyon dolar seviyesine geldi. Pınar Et satışları 8 kat artarak 1.2 milyon dolara ulaştı.
Vesbo: İhracat atağı başlatan Vesbo, Uzakdoğu’’ya ihracatı 2.1 milyon dolardan, 6 milyon dolara çıkardı.
Solo/Selpak: Selpak ve Solo markalı ürünlerin üretim tesisinin bulunduğu Kazakistan’daki satışlar, 2007 yılına oranla ciro bazında yaklaşık 10 kat arttı. Kazakistan pazarında Selpak markası havlu kategorisinde yüzde 40 ileevlerde en çok görünen marka konumuna ulaşmtı. Azerbaycan ve Gürcistan’da havlu kategorisinde Selpak markası lider konuma yükseldi.
Desa: İhracatını 23.5 milyon dolardan 50 milyona dolara çıkaran ve İngiltere, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan pazarlarına açılan Desa, Turqualitiy desteği ile İngiltere’de kendi mağazalarını açtı
Molfix ve Bingo: Molfix, Cezayir’de pazar lideri oldu. İran’da üretime başladı ve İran’da en çok bilinen 5 markadan biri oldu. Bingo da 5 kıtada 101 ülkeye ihracat yapıyor. Irak ve Cezayir’de pazar lideri.

Çağlayan ABD’ye gidiyor

EKONOMİ Bakanı Zafer Çağlayan, 16-17 Eylül’de ABD’ye resmi ziyaret yapıyor. Ziyarette, Ortadoğu’daki gelişmelerin ekonomik yansımaları, ABD’nin ekonomi uygulamaları, ABD-AB STA süreci, ABD-Türkiye Yüksek Düzeyli Çalışma Komitesi masaya yatırılacak. Ayrıca, Türkiye ile ABD arasında Türkiye aleyhine devam eden yüksek dış ticaret açığının azaltılması için bazı öneriler de ele alınacak.

Kilo başına ihracat değeri yükseliyor

– Program ne kadar etkili oldu? 
– Türkiye’nin ihracatının yüzde 7.6’sını bu program kapsamındaki firmalar yapıyor. Bu firmaların 2012 yılı ihracat toplamı 11.5 milyar dolar. 2011’de Türkiye’nin kilogram başına ihracattan elde ettiği gelir 1.47 dolarken bu program kapsamındaki firmaların ortalaması 2.14 dolara yükselmiş. 2012’de ise Türkiye, kilogram başı 1.58 dolarlık ihracat yaparken programdaki firmalar 2.34 dolardan ihracat yapar hale geldi. Program kapsamındaki firmalarımızın sadece markalı ihracatlarına baktığımızda ise 2011’de 3.21 dolardan, 2012’de ise 3.28 dolardan ihracat yaptıklarını görmekteyiz. Program kapsamında bulunan markaların, desteğin verdiği itici güçle yurtdışında büyük ataklar yaptıkları görülüyor.  Almanya, Rusya, İngiltere, ABD, Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika, Uzak Doğu ve Orta Doğu’da ihracatlarında yüzde 100’ün üzerinde artış gösteren firmalarımız mevcut.

 KAYNAK: Hürriyet, 15.09.2013, http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/ShowNew.aspx?id=24713186