Prof. Dr. Selim YAZICI

Personal Website

Girişimcilik (Entrepreneurship)

Girişimcilik

(Entrepreneurship)

İstanbul Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yönetim ve Strateji

Doktora Programı

Güz Yarıyılı

3 Saat/Hafta

3 Kredi – Seçmeli

Dersin Amacı

Girişimcilik dersi, yenilikleri gerçekleştiren ve ekonomilerde canlılığı ve büyümeyi sağlayan ve dolayısıyla ekonomik yaşamın önemli bir aktörü olan girişimci ile onun motivasyonu ve çabaları sonucu ortaya çıkan girişimi; ekonomik, sosyolojik, psikolojik ve antropolojik açıdan incelemek üzere doktora düzeyinde tasarlanmış bir derstir.

Bu dersin amacı, girişimciyi yönlendiren ekonomik ve psikolojik faktörlerden başlayarak, girişimciyi tanımak ve girişimci ruhu anlamak; girişimin gerçekleşeceği ortamın özelliklerini ve fırsatları anlamak; girişimcinin bu fırsatları değerlendirirken ihtiyaç duyduğu yenilikçilik ve yaratıcılık yeteneklerini anlamak; girişimcilik ve değer yaratma süreçlerini anlamak ve yeni bir girişimi ortaya çıkarma sürecini kavramaktır.

Ders kapsamında yukarıda belirtilen konuların teorik temellerinin yanısıra, uygulama boyutları da ele alınarak, gerçekleştirilecek ampirik araştırmalar ile teori ve uygulamalar arasındaki ilişkiler de ortaya konulacaktır.

Ders İçeriği

 • Girişimciliğin Teorik Temelleri
 • Ekonomik Gelişme ve Girişimcilik
 • Girişimcilik Kültürü: Girişimciyi Anlamak
 • Girişim Ekosistemi
 • Girişimcilik Süreci
 • Yeni Fikir Geliştirme: Girişimcilikte Yaratıcılık ve İnovasyon
 • İş Kurma ve Yatırım Projesinin Oluşturulması
 • Girişimciliğin Finansal Boyutu ve Destekler
 • Girişimin Büyümesi ve Büyüme Stratejileri
 • Girişimcilerin Sorunları
 • Girişimcilikte Güncel Konular
 • Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Girişimcilik
 • Dijital Girişimler ve Tekno-Startuplar
 • Girişimcilik Projeleri

Dersin İşlenişi (Kurallar)

 • 1 Dönemlik bir ders (14 Hafta).
 • Yönetmelik gereği, derse %70 Devam Zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Derse aktif katılım esastır.

Değerlendirme 

Yönetmelik gereği yıl sonu değerlendirmesi şu şekilde yapılacaktır:

 • Yıl İçi Etkinlik (Ara Sınav): % 30
 • Final Sınavı: % 70 etkili olacaktır
 • Geçme Not Ortalaması: 75 (2.5/4 – CB)

(Yönetmelik değişikliklerinde, yönetmelik talimatları esastır)

İ.Ü. Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Kaynaklar

Kitaplar

 • ACS, Zoltan J., AUDRETSCH, David. B. (Eds.), Handbook of Entrepreneurship Research: An Interdisciplinary Survey and Introduction, Second Ed., New York: Springer, 2010.
 • ALVAREZ, Sharon, AGARWAL, Rajshree, SORENSON, Olav (Eds.), Handbook of Entrepreneurship Research: Interdisciplinary Perspectives, New York: Springer, 2005.
 • BESSANT, John, TIDD, Joe, İnovasyon ve Girişimcilik, Çev: Esra ASLAN, İstanbul: Nobel Yayınları, 2018.
 • BJERKE, Björn, Understanding Entrepreneurship, Cheltenham: Edward Elgar, 2007.
 • BLANK, Steve, DORF, Bob, Girişimcinin El Kitabı: Adım Adım Bir Şirket Kurmak, Çev: Ahmet USTA, İstanbul: Boyut Yayınları, 2014.
 • BRADSHAW, Maria V., CARRINGTON, Patricia T. (Eds.),  Entrepreneurship and its Economic Significance, Behavior and Effects, New York: Nova Science Publishers, 2009.
 • BYGRAVE, William, ZACHARAKIS, Andrew, Entrepreneurship, New Jersey: Wiley, 2011.
 • CARSRUD, Alan L., BRANNBACK, Malin E., Entrepreneurship, Westport: Greenwood Press, 2007.
 • CASSON, Mark, Entrepreneurship: Theory, Networks, History, Cheltenham: Edward Elgar, 2010.
 • COOPER, Brant, VLASKOVITS, Patrick, Yalın Girişimci, Çev: Gamze SART, Ankara: Nobel Yayınları, 2015.
 • DUENING, Thomas, HISRICH, Robert D., LECHTER, Michael A., Technology Entrepreneurship: Taking Innovation to the Marketplace, Second Ed., USA: Elsevier, 2015.
 • HELMCHEN, Thierry Burger (Ed.), Entrepreneurship: Creativity and Innovative Business Models, Croatia: InTech, 2012.
 • HISRICH, Robert D., PETERS, Michael P., SHEPHERD, Dean A., Entrepreneurship, Ninth Ed., New York: McGraw-Hill, 2013.
 • LANDSTRÖM, Hans, Pioneers in Entrepreneurship and Small Business Research, Springer, 2005.
 • METE, Edip Sabahattin, PARILTI, Nurettin, İş Modeli ve İş Modeli İnovasyonu, Ankara: Detay Yayıncılık, 2017.
 • NEERGAARD, Helle, ULHOLI, John Parm (Eds.), Handbook of Qualitative Research Methods in Entrepreneurship, Cheltenham: Edward Elgar, 2007.
 • OSTERWALDER, Alexander, PIGNEUR, Yves, İş Modeli Üretimi, Çev: Levent GÖKTEM, İstanbul: Optimist Yayınları, 2015.
 • PARKER, Simon (Ed.), The Life Cycle of Entrepreneurial Ventures, New York: Springer, 2006.
 • PARKER, Simon C., The Economics of Entrepreneurship, Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
 • SCARBOROUGH, Norman M., Girişimciliğin ve Küçük İşletme Yönetiminin Temelleri, Çev: Gamze SART, Ankara: Nobel Yayınları, 2014.
 • THERIN, Francois (Ed.), Handbook of Research on Techno-Entrepreneurship, Cheltenham: Edward Elgar, 2007.
 • VOLKMANN, Christine, TOKARSKI, Kim, ERNST, Kati, Social Entrepreneurship and Social Business, Wiesbaden: Springer Ganler, 2012.

Ek Okumalar

 • ANDERSON, Chris, Geleceği Üretenler, Çev: Levent GÖKTEM, İstanbul: Optimist Yayınları, 2014.
 • AULET, Bill, Disciplined Entrepreneurship, New Jersey: John Wiley & Sons, 2013.
 • BLANK, Steve, DORF, Bob, The Startup Owner’s Manual, Pescadero: K&S Ranch Press, 2012.
 • DRUCKER, Peter F., Innovation and Entrepreneurship: Practice and Principles, New York: Harper Collins, 1993.
 • ERKUT, Erhan, ÖZMEN, Dilek (Eds.), İşte Ceylanlar, İstanbul: Abaküs Kitap, 2018.
 • Harvard Business Review, İnovasyon, Çev: Melis İNAN, İstanbul: Optimist Yayınları, 2014.
 • HOFFMAN, Reid, CASNOCHA, Ben, The Start-up of You, New York: Random House, 2012.
 • KAWASAKI, Guy, The Art of the Start, New York: Penguin, 2004.
 • REINDERS, Adrie, FREIJSEN, Marion, The E Factor: Entrepreneurship in the Social Media Age, Dallas: BenBella Books, 2012.
 • RIES, Eric, The Lean Startup, USA: Crown Business Publishing, 2011.
 • THIEL, Peter, Sıfırdan Bire: Startuplar Üzerine Notlar ya da Geleceği İnşa Etmenin Yolları, Çev: Ekin Can GÖKSOY, İstanbul: Pegasus Yayınları, 2016.