Prof. Dr. Selim YAZICI

Personal Website

Makale (Articles)

#Girişimcilik, #FinTech, #InsurTech, #Liderlik, #Takım Çalışması, #Yaşayarak Öğrenme, #Outdoor Education konularındaki yayınlarımdan bazıları

Birden, M., Bastug, M., Yazici, S. (2020). The Impact of Incubators on Entrepreneurial Process in Turkey: A Guide for Startups. Journal of Business, Economics and Finance. Vol. 9, No. 2. pp. 132-142. (Link)

Fayda, A.N.A., Sencan, A., Aksoy, O., Yazici, S. (2020). A Qualitative Research on Selected Performance Indicators for Investment Decision Process: A Framework for FinTech Startups in Turkey. Journal of Business, Economics and Finance. Vol. 9, No. 1. pp. 28-41. (Link)

Yazıcı, S. (2019). Sigortacılık ve Finansal Teknolojiler. içinde: Softtech 2020 Teknoloji Raporu. İstanbul. ss. 163-169. (Link)

Yazici, S. (2019). The Analysis of the FinTech Ecosystem in Turkey. Journal of Business, Economics and Finance. Vol. 8, No. 4, pp. 188-197. (Link)

Yazıcı S., İncedal B., Çavdar M. (2017). Girişimciliği İçeriden Yönetmek. Harvard Business Review Türkiye. Vol 6, ss. 92-97. (Aralık 2017) (Link)

Yazıcı S. (2015), “Liderlik ve Takım Çalışması Eğitimlerinde Farklı Yaklaşımlar: Yelkenli Teknede Liderlik ve Takım Çalışması Eğitimleri”, HR Dergi, ss. 38-40. (Mayıs 2015) (Link)

Yazıcı S. (2005). Yaşayarak Öğrenme ve Açıkalan Eğitimleri. HR Dergi. ss. 56-59, (Haziran 2005) (Link)