Prof. Dr. Selim YAZICI

Personal Website

Kurumsal Yönetim (Corporate Governance)

Kurumsal Yönetim

(Corporate Governance)

İşletme Bölümü

7. Yarıyıl

3 Saat/Hafta

3 Kredi – Seçmeli

Dersin Amacı

Temel yönetim ve işletmecilik ilkeleri ile ortaya atılan ve zamanla unutulan veya göz ardı edilen çeşitli ilkelerin, günümüzde yaşanan skandallar ve yarattıkları global krizlerle birlikte tekrar gündeme geldiğini görmekteyiz. Bu dersin amacı, geleceğin yöneticilerini “kurumsal yönetim” kavramı ile tanıştırmak, günümüzdeki uygulamaları hakkında bilgilendirmektir.

Ders İçeriği

 • Yönetişim Kavramı ve Gelişimi (Yönetişim Kavramı, Yönetişimin Boyutları -İktisadi Yönetişim, Siyasi Yönetişim, İdari Yönetişim, Kurumsal Yönetişim, Kamu ve Kurumsal Yönetişim Arasındaki Farklılıklar)
 • Kurumsal Yönetişimin Gelişimi (Kurumsal Yönetişimin Doğuşu ve Teorik Temelleri, Kurumsal Yönetişimi Ortaya Çıkaran Nedenler: Enron ve Sonrası, Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik, Kurumsal Yönetişim İlkelerinin Gelişimi)
 • Kurumsal Yönetişimde Hissedarların Hakları, Temel Sahiplik İşlevleri ve Paydaşlık (Hissedarlar ve Paydaşlar: Hissedarların Hakları ve Temel Sahiplik İşlevleri-Paydaşların Rolü, Aile Şirketleri, Yönetişimde Kurumsal Yatırımcıların Rolü, Sosyal Sorumluluk Taşıyan Yatırımlar, Kamuya Açıklama Yapma ve Şeffaflık)
 • Yöneticiler, Yönetim Kurulunun Yapısı ve Sorumlulukları (Yöneticiler ve Yönetim Kurulunun Yapısı, Yöneticilerin Performansı ve Ücretleri)
 • Ulusal Kalkınmada Yönetişimin Rolü (Direkt Yabancı Yatırımlar, Yönetişim ve Sürdürülebilir Kalkınma)
 • Kurumsal Yönetişimde Etik Sorunlar (Yönetişimin Etik Boyutu- Kurumsal Etik Kodlar)
 • Sosyal ve Çevresel unsurlar (Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Sosyal ve Çevresel Sorumluluklar

Dersin İşlenişi (Kurallar)

 • 1 Dönemlik bir ders (yaklaşık 13 Hafta).
 • Yönetmelik gereği, derse%70 Devam Zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Derse aktif katılım esastır.

Değerlendirme

Yönetmelik gereği yıl sonu değerlendirmesi şu şekilde yapılacaktır:

 • Ara Sınav Notu: % 40
 • Final Notu: % 60 etkili olacaktır

(Yönetmelik değişikliklerinde, yönetmelik talimatları esastır)

Kaynaklar

Ders Kitapları

 • AKTAN, Coşkun Can (Ed.), Kurumsal İktisat: Kurallar, Kurumlar ve Ekonomik Gelişme, Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu, Yayın No: 194, 2006.
 • AKTAN, Coşkun Can (Ed.), Kurumsal Şirket Yönetimi: İyi Şirket Yönetimi için Kurallar ve Kurumlar, Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu, Yayın No: 196, 2006.
 • AYSAN, Mustafa, Kurumsal Yönetim ve Risk, İstanbul: Elit Ofset, 2007.
 • DEMİRBAŞ, Mahmut, UYAR, Süleyman, Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Denetim Komitesi, İstanbul: Güncel Yayıncılık, 2006.
 • DOĞAN, Mustafa, Kurumsal Yönetim, Ankara: Siyasal Yayınevi, 2007.
 • GÜRBÜZ, Osman, ERGİNCAN, Yakup, Kurumsal Yönetim: Türkiye’deki Durumu ve Geliştirilmesine Yönelik Eleştiriler, İstanbul: Literatür Yayıncılık, 2004.
 • KOÇER, Burak, İçsel Bir Yönetişim Mekanizması Olarak Yönetim Kurulları: İMKB’de İşlem Gören Şirketlerin Yönetim Kurulu Yapısı ve İşlevleri Üzerine Bir Araştırma, Ankara: Sermaye Piyasası Kurulu, Yayın No: 201, 2006.
 • KULA, Veysel, Kurumsal Yönetim, İstanbul: Papatya Yayıncılık, 2006.

 

 • ANAND, Sanjay, Essentials of Corporate Governance, New Jersey: John Wiley and Sons, 2008.
 • CALDER, Alan, Corporate Governance: A Practical Guide to the Legal Frameworks and International Codes of Practice, London: Kogan Page, 2008.
 • CORNELIUS, Peter K. (Ed.), KOGUT, Bruce (Ed.), Corporate Governance and Capital Flows in a Global Economy, Oxford: Oxford University Press, 2003.
 • DINE, Janet, The Governance of Corporate Groups, Cambridge: Cambridge University Press, 2000.
 • MacAVOY, Paul W., MILLSTEIN, Ira M., The Recurrent Crisis in Corporate Governance, London: Palgrave Macmillan, 2003.
 • MALLIN, Christine A., Corporate Governance, Oxford: Oxford University Press, 2004.
 • RICKETTS, Martin, The Economics of Business Enterprise: An Introduction to Economic Organisation and the Theory of the Firm, 3rd. Ed., Cornwall: Edward Elgar Publishing, 2002.

Ek Okumalar

 • McLEAN, Bethany, ELKIND, Peter, Gümüş Kurşun: Enron’un İnanılmaz Yükselişi ve Çöküşü, çev: Canan Feyyat, İstanbul: Scala Yayıncılık, 2005.