Prof. Dr. Selim YAZICI

Personal Website

Dijital Platformlar ve Ekosistem Yönetimi YL (Digital Platforms and Ecosystem Management)

Dijital Platformlar ve Ekosistem Yönetimi

(Digital Platforms and Ecosystem Management)

İstanbul Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yönetim ve Strateji

Yüksek Lisans Programı

Bahar Yarıyılı

3 Saat/Hafta

3 Kredi – Seçmeli

Dersin Amacı

Teknolojik gelişme ve internetin hayatımıza girmesi ile günümüzde toplumların yaşama, çalışma ve anlaşma biçimleri değişmeye başlamıştır. Dijital dönüşüm sayede geliştirilen yeni iş modelleri, yeni şirket yapılarını beraberinde getirmiş ve bu da kapitalizmin farklı biçimde değerlendirilmesine yol açmıştır.

Bu dersin amacı, değişen yeni ekonomik düzenin işletme yapıları üzerindeki etkisini anlamak, yeni iş modellerini ve kuruluş yapılarını değerlendirmektir.

Ders İçeriği

 • Teknoloji, İnternet, Ekonomi ve Toplumsal Değişim
 • E-Ticaret ve Getirdikleri
 • Dijital Dönüşüm: Ekonomi ve İş Dünyası
 • Platform Ekonomisi
 • Platformlar ve Değer Yaratma Süreci    
 • Platform Dizaynı ve Platform Modelleri  
 • Platformlarda Oyuncular ve Önemleri
 • Dijital Pazarlarda Platformların Rekabeti (Platform Stratejileri)
 • Platformların Büyümesi
 • Platformlarda Yaşanan Sorunlar
 • Ekosistem Oluşturma ve Ekosistem Yönetimi
 • Finansal Teknolojiler Ekosistemi
 • Farklı Sektörlerden Platform Örnekleri
 • Vaka Çalışmaları

Dersin İşlenişi (Kurallar)

 • 1 Dönemlik bir ders (14 Hafta).
 • Yönetmelik gereği, derse %70 Devam Zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Derse aktif katılım esastır.

Değerlendirme 

İ.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Md. 52/d gereği yıl sonu değerlendirmesinde:

 • Ara Sınav Notu: % 30
 • Final Notu: % 70 etkili olacaktır

(Yönetmelik değişikliklerinde, yönetmelik talimatları esastır)

Kaynaklar

Ders Kitapları

 • CHOUDARY, S.P. (2015). Platform Scale: How an emerging business model helps startups build large empires with minimum investment, Platform Thinking Labs.
 • EVANS, D.S., SCHMALENSEE, R. (2016). Matchmakers: The New Economics of Multisided Platforms, Boston: Harvard Business Review Press.
 • GAWER, A. (Ed.) (2009). Platforms, Markets and Innovation, Cheltenham: Edward Elgar.
 • HYATT, M. (2012). Platform: Get Noticed in a Noisy World, Nashville: Thomas Nelson.
 • IANSITI, M., LEVIEN, R. (2004). The Keystone Advantage: What the New Dynamics of Business Ecosystems Mean for Strategy, Innovation, and Sustainability, Boston: Harvard Business School Press.
 • PARK, Y.W. (2018). Business Architecture Strategy and Platform-Based Ecosystems, Switzerland: Springer.
 • PARKER, G.G., Van ALSTYNE, M.W, CHOUDARY, S.P. (2017). Platform Revolution – How Networked Markets Are Transforming the Economy, New York: W.W. Norton & Company.
 • SHAUGHNESSY, H. (2015). Shift: A User’s Guide to the New Economy, London: The Disruption House.
 • SRNICEK, N. (2017). Platform Capitalism, Cambridge: Polity Press.
 • TIWANA, A. (2014). Platform Ecosystems: Aligning Architecture, Governance, and Strategy, Waltham: Elsevier.
 • WIRTZ, B.W. (2019). Digital Business Models, Switzerland: Springer.

Ek Okumalar

 • ARTHUR, Charles. (2014). Dijital Savaşlar: Apple, Google, Microsoft ve İnternet Savaşı, İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.