Prof. Dr. Selim YAZICI

Personal Website

Uluslararası İşletmecilik (International Business)

Uluslararası İşletmecilik 

(International Business)

İşletme Bölümü

7. Yarıyıl

3 Saat/Hafta

3 Kredi – Zorunlu

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, globalleşme çerçevesinde genişleyen işletmecilik faaliyetleri hakkında bilgi vermek, uluslararası işletmecilik çevresini tanıtmak, işletmelerin uluslararasılaşma nedenleri ve uluslararası pazarlara giriş yöntemlerini açıklamak, çokuluslu şirket yapıları ve uluslararası yönetim faaliyetlerini açıklamaktır.

Ders İçeriği

 • Uluslararası İşletmecilik Kapsamı
 • Uluslararası İşletmeciliğin Tarihsel Gelişimi
 • Uluslararası İşletmeciliğe Geçiş Nedenleri
 • Uluslararası İşletmecilik Türleri
 • Uluslararası İşletmeciliği Etkileyen Faktörler
 • Uluslararası İşletmecilik Teorileri
 • Uluslararasılaşma Süreci
 • Uluslararası Pazarlara Giriş Yöntemleri
 • Uluslararası Çevre
 • Çokuluslu Şirketler
 • Uluslararası Yönetim
 • Elektronik Ticaret ve Uluslararası İşletmeciliğe Etkileri
 • Uluslararası İşletmecilik Diplomasisi

Dersin İşlenişi (Kurallar) 

 • 1 Dönemlik bir ders (14 Hafta).
 • Yönetmelik gereği, derse %70 Devam Zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Derse aktif katılım esastır.

Değerlendirme

Yönetmelik gereği yıl sonu değerlendirmesi şu şekilde yapılacaktır:

 • Ara Sınav Notu: % 40
 • Final Notu: % 60 etkili olacaktır

(Yönetmelik değişikliklerinde, yönetmelik talimatları esastır)

Kaynaklar

Ders Kitapları

 • MİRZE, Kadri, Uluslararası İşletmecilik ve Yönetim, İstanbul: Beta Yayınları, 2018.
 • MUTLU, Esin Can, Uluslararası İşletmecilik: Teori ve Uygulama, İstanbul: Beta Yayınları, 6. Baskı, 2017.
 • WILD, John J., WILD, Kenneth, L., Uluslararası İşletmecilik: Küreselleşmenin Zorlukları, Çev: Güler SAĞLAM ARI, Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık, 2017.
 • BALL, Donald A., et.al., International Business: The Challenge of Global Competition, 9th. Ed., Boston: Irwin, 2004.
 • CZINKOTA, Michael R., RONKAINEN, Ilkka A., MOFFETT, Michael H., Fundamentals of International Business, Canada: South-Western, 2004.
 • DANIELS, John D., RADEBAUGH, Lee H., SULLIVAN, Daniel P., International Business: Environments and Operations, 10th. Ed., New Jersey: Prentice Hall, 2004.
 • HILL, Charles W.L., International Business: Competing in the Global Marketplace, 9th. Ed., Boston, 2012.
 • RUGMAN, Alan M., HODGETTS, Richard M., International Business, 5th. Ed., London: Prentice Hall, 2008.
 • SHENKAR, Oded, LUO, Yadong, International Business, 2nd. Ed., New Jersey: Wiley, 2007.