Prof. Dr. Selim YAZICI

Personal Website

Girişimcilik (Entrepreneurship)

Girişimcilik

(Entrepreneurship)

İşletme Bölümü

7. Yarıyıl

3 Saat/Hafta

3 Kredi – Seçmeli

Dersin Amacı

Girişimcilik ekonomi literatüründe uzun yıllardır yer almaktadır. Günümüzde ise girişimcilik, dijital teknolojilerin de yardımı ile, bireylerin kendi işlerini kurma ve katma değer yaratma çabaları ile büyük bir ekonomik değer haline gelmekte ve devletlerin ekonomi politikalarında önemli bir yere sahip olmaktadır. Bu kapsamda dersin amacı, bir girişimi kurma ve yönetme bilgisine sahip öğrencilere, bu bilgileri sistematik olarak kullandırarak bir girişimin nasıl kurulacağının açıklanmasıdır.

Ders kapsamında, bir girişimcinin toplumsal acıları anlama ve çözme çabası ile başlayan yolculuğunun, nasıl şekillendiği ve başarı koşulları değerlendirilecektir.

Dersin İçeriği

 • Girişimciliğin Temel Kavramları ve Yeni Nesil Girişimcilik
 • Girişimciyi Tanıma
 • Girişim Fırsatlarını Görme ve Değerlendirme
 • Fikir Geliştirme ve İnovasyon
 • Ekip Oluşturma
 • İş Kurma Süreci ve Yapılabilirlik Araştırması
 • İş Modeli Tasarımı
 • Ekonomi, Endüstri, Rekabet ve Müşteri Analizi
 • Girişim Ekosistemi
 • Girişimci Finans: Finansal Kaynaklar ve Finansal Kaynaklara Erişim
 • Girişim Hukuku
 • Girişimlerde Sürdürülebilirlik, Büyüme ve Kurumsallaşma
 • Yalın Girişim, Kurum İçi Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik
 • Girişimcilikte Başarı Faktörleri, Riskler ve Başarısızlık Nedenleri

Dersin İşlenişi (Kurallar) 

 • 1 Dönemlik bir ders (yaklaşık 14 Hafta).
 • Yönetmelik gereği, derse %70 Devam Zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Derste uygulama yapılacağından aktif katılım esastır.
 • Dönem sonunda girişimcilik projesi yapılacaktır.

Değerlendirme

Yönetmelik gereği yıl sonu değerlendirmesi şu şekilde yapılacaktır:

 • Ara Sınav Notu: % 40
 • Final Notu: % 60 etkili olacaktır

(Yönetmelik değişikliklerinde, yönetmelik talimatları esastır)

Kaynaklar

Kitap

Makale

Film/Dizi