Prof. Dr. Selim YAZICI

Personal Website

Özgeçmiş

Prof. Dr. Selim YAZICI

Lisans eğitimini 1992 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Makine Mühendisliği Bölümü’nde tamamladıktan sonra, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü’nden Yüksek Lisans ve yine aynı bölümden 1999 yılında Doktora derecelerini almıştır.

Halen İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü’nde lisans ve lisans üstü düzeyinde İşletmeye Giriş, Örgütsel Davranış, İş Ahlakı ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Proje Yönetimi, Kurumsal Yönetim, Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Uluslararası İşletmecilik, Girişimcilik ve İş Sürekliliği Yönetimi konularında dersler vermektedir. Misafir Öğretim Üyesi olarak Marmara Üniversitesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Sigortacılık Bölümünde “Dijital Sigortacılık” (2009-2016); Özyeğin Üniversitesi, Financial Engineering ve Risk Management Yüksek Lisans Programında “Financial Technologies” (2018-…); Sabancı Üniversitesi, Yönetim Bilimleri Fakültesi, Masters in Finance Programında “Financial Technologies” (2023-…) derslerini vermiştir.

Girişimcilik, Kurumiçi Girişimcilik, Yönetim, Takım Ruhu, Takım Çalışması, Liderlik, Finansal Teknolojiler (FinTech), Sigortacılık Teknolojileri (InsurTech), Yaşayarak Öğrenme, Toplam Kalite Yönetimi, Öğrenen Organizasyonlar, İş Sürekliliği Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Proje Yönetimi, E-Business, E-Learning, İş Ahlakı ve Profesyonellik gibi konularda çeşitli akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Dijitalleşme ve işletmeler üzerindeki etkileri konularında 2000’li yılların başından beri çalışmalar yapmaktadır. Son dönemde araştırmalarını Dijitalleşme ve Finansal Teknolojilerin Finansal Hizmetler Sektörü üzerindeki etkileri konusunda yoğunlaştırmış olup, bankacılık ve sigortacılık sektöründe Finansal Teknolojiler ile çözüm üreten startupların geliştirilmesi ve startup ekosistemi oluşturulması amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Türkiye’de Finansal Teknolojiler Ekosisteminin geliştirilmesi amacıyla 2016’da kurulmuş olan FinTech İstanbul Platformu’nun kurucu ortağıdır.

Yayınlanmış Kitapları:

  • FinTech ve InsurTech ile Finansın Dönüşümü (Ed.) (MediaCat Kitapları, 2021),
  • İş Sürekliliği Yönetimi: Stratejik Bir Değerlendirme (Türkmen Yayınları, 2013), 
  • E-Öğrenme: İnsan Kaynakları Eğitiminde Stratejik Dönüşüm (Ed.) (Alfa Yayınları, 2004), 
  • Elektronik Sigortacılık: Elektronik Ticaretin Sigorta Sektörüne Etkileri (Der Yayınları, 2002),
  • Öğrenen Organizasyonlar (Alfa Yayınları, 2001).

KalDer Öğrenen Organizasyonlar Uzmanlık Grubu’ndaki çalışmalarının yanı sıra, AIB (Academy of International Business), KalDer (Türkiye Kalite Derneği) ve TMMOB Makine Mühendisleri Odası Birliği üyesidir.

Detaylı Akademik Özgeçmiş: https://avesis.istanbul.edu.tr/selim

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/selimyazici/