Prof. Dr. Selim YAZICI

Personal Website

Lisansüstü Öğrencileri İçin Kaynaklar

Lisansüstü Öğrencilerin Araştırma Süreçlerinde Faydalanabileceği Kaynaklar

 • BALNAVES, M., CAPUTI, P. (2001). Introduction to Quantitative Research Methods: An Investigative Approach. Sage.
 • BAŞ, Türker. (2003). Anket, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı.
 • BİLGİN, N. (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi: Teknikler ve Örnek Çalışmalar. Siyasal Kitabevi.
 • CRESWELL, J.A. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 4th. Ed. Sage.
 • DAY, Robert A. (2005). Bilimsel Makale Nasıl Yazılır, Nasıl Yayımlanır?, Çev: Gülay Aşkar ALTAY, Ankara: TÜBİTAK Yayınları, 10. Baskı.
 • DeVELLIS, R.F. (2017). Ölçek Geliştirme: Kuram ve Uygulamalar. Çev: Tarık TOTAN. Nobel Yayıncılık.
 • ECO, Umberto. (2017). Tez Nasıl Yazılır? Can Yayınları.
 • FIELDS, D.L. (2002). Taking the Measure of Work: A Guide to Validated Scales for Organizational Research and Diagnosis. Sage.
 • GLINER, J.A., MORGAN, G.A., LEECH, N.L. (2015). Uygulamada Araştırma Yöntemleri: Desen ve Analizi Bütünleştiren Yaklaşım. Çev: Selahattin TURAN. Nobel Yayıncılık.
 • GÖKÇE, O. (2006). İçerik Analizi: Kuramsal ve Pratik Bilgiler. Siyasal Kitabevi.
 • KUCKARTZ, U., RADIKER, S. (2019). Analyzing Qualitative Date with MAXQDA: Text, Audio, and Video. Springer.
 • MERRIAM, S.B. (2015). Nitel Araştırma: Desen ve Uygulama için Bir Rehber. Çev: Selahattin TURAN. Nobel Yayıncılık.
 • ÖZDAMAR, K. (2003). Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Kaan Kitabevi.
 • PARTINGTON, D. (Ed.) (2002). Essential Skills for Management Research. Sage.
 • PUNCH, Keith F. (2005). Soysal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar, Çev: Dursun BAYRAK ve diğ., Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • SARUHAN, Ş.C., ÖZDEMİRCİ, A. (2013). Bilim, Felsefe ve Metodoloji: Araştırmada Yöntem Problemi. Beta Yayınları.
 • SEKARAN, U., BOUGIE, R. (2016). Research Methods for Business. 7th. Ed. Wiley.
 • STRUNK, W., WHITE, E.B. (2005). The Elements of Style. Penguin Press.
 • THIETART, R.A. et.al (2001). Doing Management Research: A Comprehensive Guide. Sage.