Prof. Dr. Selim YAZICI

Personal Website

E-Öğrenme – İçindekiler

Alfa Yayınları, 1. Basım, İstanbul, 2004 

 

E-ÖĞRENME

İnsan Kaynakları Eğitiminde Stratejik Dönüşüm

 

İÇİNDEKİLER

 

BÖLÜM I: İŞLETMELERDE EĞİTİM VE GELİŞTİRME

 1. Bilgi Toplumunda Kurumsal Eğitim ve Öğrenme
 2. Rekabet Edebilirlikte İnsan Kaynakları Eğitiminin Rolü
 3. Bilişim Teknolojilerinin Öğrenmedeki Yeri ve E-İnsan Kaynakları Yönetimi (E-HRM)

 

BÖLÜM II: İNSAN KAYNAKLARI EĞİTİMİNDE BİLGİ TEKNOLOJİLERİNİN  ROLÜ: E-ÖĞRENMENİN TEMELLERİ

 1. Bilgi ve Teknoloji Devriminin Işığında Kurumsal Eğitim Yöntemlerinin Gelişimi
 2. Kurumsal Eğitimlerde E-Öğrenme

 

BÖLÜM III: E-ÖĞRENME PROJELERİNDE YATIRIM SÜRECİ VE MALİYET ANALİZİ

 1. E-Öğrenme Projesinde Kritik Faktörler
 2. E-Öğrenmede Kurum Kültürü ve Motivasyon
 3. E-Öğrenmede Ölçme ve Değerlendirme
 4. E-Öğrenme Ekonomisi: Eğitim Maliyetleri ve Eğitim Yatırımlarının Getirisini Hesaplama Yöntemleri

 

BÖLÜM IV: E-ÖĞRENME UYGULAMA ÖRNEKLERİ

 1. Uzaktan Eğitimde Modeller: İnsan, Kendi Kendine Öğrenebilir mi?
 2. Satış Gücü Eğitiminde E-Öğrenme
 3. Finans Eğitiminde Teknoloji Kullanımı
 4. Sigorta Sektöründe E-Öğrenme: Başak Emeklilik
 5. Garanti Bankası Eğitim Merkezi E-Öğrenme Uygulamaları
 6. Sağlık Sektöründe Uzaktan Eğitim ve E-Öğrenme

 

SONUÇ

 1. Türkiye’de E-Öğrenmenin Geleceği