Prof. Dr. Selim YAZICI

Personal Website

Proje Yönetimi (Project Management)

Proje Yönetimi

(Project Management)

İşletme Bölümü

8. Yarıyıl

3 Saat/Hafta

3 Kredi – Seçmeli

Dersin Amacı

Günümüzde yöneticilerin birçoğu, yaptıkları faaliyetler gereği proje bazlı çalışmaktadırlar. Özellikle bir proje ekibinden sorumlu olan yöneticiler için, proje yönetiminin temel kavramlarını ve kullanılan teknikleri bilmek günümüzde bir zorunluluk haline gelmektedir.

Bu dersin amacı, temel kavramlarıyla birlikte proje yönetimi tekniklerini açıklamak, proje organizasyonu ve ekibin yönetimi hakkında bilgi vermek ve bir projenin başından sonuna kadar geçen süreçleri tanıtmaktır. Ders kapsamında, proje ekiplerinin sıklıkla kullandıkları Microsoft MS Project  programı anlatılarak basit çözümler üretilmeye çalışılacaktır.

Ders İçeriği

 • Proje Yönetimine Giriş (Proje, Proje Yönetimi ve Proje Yöneticisi Kavramı, Tanım, Özellikleri ve Proje Yaşam Döngüsü)
 • Proje Organizasyonu ve Proje Ekibinin Yönetimi (Proje Organizasyon Yapısı, Proje Organizasyonunun Oluşturulması, Proje Yöneticisi ve Özellikleri, Proje Ekibinin Oluşturulması, Proje Yönetiminde Paydaşlar)
 • Proje Seçimi (Proje Seçim Modelleri, Fizibilite Analizi)
 • Faaliyet Planı Oluşturma (Projede Planlama Süreci)
 • Proje Sürelerinin Tahminlenmesi (Tahminleme Teknikleri)
 • Proje Bütçeleme ve Maliyet Tahmini (Proje Bütçesinin Hazırlanması, Maliyet Tahminleme, Projenin Finansal Analizi, Kar ve Maliyetlerin Karşılaştırılması, Nakit Akımının Oluşturulması)
 • Proje Yönetiminde Programlama (Proje Programının Oluşturulması, Proje Programının Gecikme Sorunları, Programlama Teknikleri (PERT, CPM, Gantt) )
 • Risk Yönetimi (Risk Kavramı, Risklerin Sınıflandırılması, Risk Yönetim Süreci (Riskin Tanımlanması, Riskin Değerlendirilmesi, Riske Tepki Geliştirme, Riskin Kontrolü), Risklerden Kaçınma)
 • Proje Kontrolü (Proje Kontrol Süreci, Kontrol Problemleri)
 • Proje Kapanışı (Proje Sonucunun Değerlendirilmesi)

Dersin İşlenişi (Kurallar)

 • 1 Dönemlik bir ders (14 Hafta).
 • Yönetmelik gereği, derse %70 Devam Zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Derse aktif katılım esastır.

Değerlendirme 

Yönetmelik gereği yıl sonu değerlendirmesi şu şekilde yapılacaktır:

 • Ara Sınav Notu: % 40
 • Final Notu: % 60 etkili olacaktır

(Yönetmelik değişikliklerinde, yönetmelik talimatları esastır)

Kaynaklar

Ders Kitapları

 • PMI, Proje Yönetimi Bilgi Birikimi Kılavuzu (PMBOK Kılavuzu) ve Proje Yönetimi Standardı. (2022). 7. Baskı, İstanbul: Proje Yönetim Mesleği İlkeleri Teknikleri ve Rotası Derneği (PMI TR).
 • DİRLİK, Yakup. (2017). Microsoft Project 2016, 6. Baskı, İstanbul: KODLAB Yayınları.
 • ELMAS, Çetin, ELMAS, Ayşegül. (2018). Uluslararası Standartlara Göre Proje Yönetimi, 3. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • ERSOY, Mesiha Saat. (2014). Proje Yönetimi: Temel Kavramlar ve Araçlar, 2. Baskı, Ankara: İmaj Yayıncılık.
 • HAZIR, Öncü, ERYILMAZ, Utkan, HAFIZOĞLU, Mustafa. (2014). Proje Yönetimi: Analitik Yaklaşımlar, On Ofset.
 • İLTİR, Cenk. (2017). Project ile Proje Yönetimi ve Planlama, Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • NIETO-RODRIGUEZ, Antonio. (2022). Harvard Business Review Proje Yönetimi El Kitabı. Optimist Yayınları.
 • GARDINER, Paul. D. (2005). Project Management: A Strategic Approach, New York: Palgrave MacMillan.
 • LARSON, Erik W., GRAY, Clifford F. (2018). Project Management: The Managerial Process, 7. Ed.
 • MEREDITH, Jack R., SHAFER, Scott M., MANTEL, Samuel J. (2018). Project Management: A Strategic Managerial Approach, 10. Ed., Wiley.
 • PINTO, Jeffrey K. (2020). Project Management: Achieving Competitive Advantage, 5. Ed., Pearson Education.

Ek Okumalar

 • Harvard Business Review. (2005). Proje Yönetimi, çev: Cemal ENGİN, İstanbul: MESS Yayınları, No: 462.
 • Harvard Business School Press. (2006). Proje Yönetimi, çev: Ahmet KARDAM, İstanbul: Optimist Yayınları.
 • LUECKE, Richard. (2009). Proje Yönetimi, çev: Ümit ŞENSOY, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları, No. 1640.
 • NEWTON, Richard. (2010).  Adım Adım Proje Yönetimi, çev: İlker GÜLFİDAN, İstanbul: Optimist Yayınları.
 • TEKİR, Gökrem. (2006). Proje Yönetimi: Kavramları – Metodolojisi ve Uygulamaları, İstanbul: Çağlayan Kitabevi.