Prof. Dr. Selim YAZICI

Personal Website

E-Sigortacılık YL (Digital Insurance)

E-Sigortacılık

(Digital Insurance)

Marmara Üniversitesi

Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü

Sigortacılık Anabilim Dalı

Yüksek Lisans Programı

Dersin Amacı

İnternet ve web tabanlı uygulamaların sigortacılık sektörü açısından önemi gün geçtikçe artmaktadır. Teknolojinin sunduğu fırsatlar, değişik uygulamaların kullanılmasını gündeme getirmekte ve ticaretin de boyutlarını değiştirmektedir. Bu dersin amacı, elektronik ticaretin sigorta işletmeleri açısından değerlendirilmesini sağlamak ve sigorta şirketlerinin stratejik yaklaşımlarını ortaya koyabilmektir.

Dersin İçeriği

 • Bilgi, Bilgi Ekonomisi ve Günümüzdeki Önemi
 • İnternetin İşletmelere Sağlayacağı Faydalar
 • Elektronik Ticaret ve Elektronik İş
 • Sigortacılık Sektöründe Elektronik Ticaret – Sanal Sigortacılık
 • Sigorta Ürünlerinin Pazarlanmasında İnternet Kullanımı
 • Sigortacılık Sektöründe Online Sunulabilecek Ürünler ve Özellikleri
 • Sigortacılık Açısından Uygun Web Stratejileri
 • Sigortacılıkta Kullanılan E-İş Modelleri
 • Sigortacılık Sektörüne Yönelik İnternet Uygulamaları
 • Elektronik Sigortacılıkta Yasal Mevzuat
 • Türkiye’de Durum: Sektörel Değerlendirme

E-Sigortacılık LinkedIn Grubu

https://www.linkedin.com/groups/4928183/

Kaynaklar