Prof. Dr. Selim YAZICI

Personal Website

Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi YL (Entrepreneurship and Small Business Management)

Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi

(Entrepreneurship and Small Business Management)

İstanbul Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yönetim ve Strateji

Yüksek Lisans Programı

Güz Yarıyılı

3 Saat/Hafta

3 Kredi – Seçmeli

Dersin Amacı

Girişimcilik uzun yıllardır Yönetim Literatüründe öne çıkan konulardan biri olmuştur. İşletmeciliğin ilk adımları girişimcilikle başlamıştır. Günümüzde ise girişimcilik artık “yeni nesil” bir bakış açısı ile değerlendirilmektedir. Günümüzde birçok girişimcinin salt kar elde etme mantığının ötesinde, sosyal problemlerin çözümüne odaklandıklarını görmek mümkün.

Bu dersin amacı; girişimciyi, girişimi ve girişimciliği anlayarak, bu süreçte kurulan küçük işletmelerin kuruluş ve yönetiminde karşılaşılabilecek problemleri anlamaktır. Bu kapsamda, girişimcinin fikir oluşturma, test etme, uygulama ve ticarileştirme boyutlarını farklı yönleriyle ele alan, çok disiplinli bir derstir.

Ders İçeriği

 • Girişimciyi Tanımak
 • Girişimciliği ve Küçük İşletmeleri Anlamak
 • Fikrin Gerçeğe Dönüşme Süreci
 • İş Modeli Tasarımı
 • Fizibilite Analizi
 • Ekibin Oluşturulması
 • Pazarlama Planı Oluşturmak
 • Finansman Yöntemleri
 • Fon Kaynaklarının Elde Edilmesi
 • İşletmelerde Mülkiyet Biçimleri
 • Dijitalleşme
 • E-Ticaret ve Girişimcilik
 • Büyüme Stratejileri
 • Çıkış Stratejileri
 • Küçük İşletmelerin Sorunları

Dersin İşlenişi (Kurallar)

 • 1 Dönemlik bir ders (14 Hafta).
 • Yönetmelik gereği, derse %70 Devam Zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Derse aktif katılım esastır.

Değerlendirme 

İ.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Md. 52/d gereği yıl sonu değerlendirmesinde:

 • Ara Sınav Notu: % 30
 • Final Notu: % 70 etkili olacaktır

(Yönetmelik değişikliklerinde, yönetmelik talimatları esastır)

Kaynaklar

Ders Kitapları

 • BESSANT, John, TIDD, Joe, İnovasyon ve Girişimcilik, Çev: Esra ASLAN, İstanbul: Nobel Yayınları, 2018.
 • BLANK, Steve, DORF, Bob, Girişimcinin El Kitabı: Adım Adım Bir Şirket Kurmak, Çev: Ahmet USTA, İstanbul: Boyut Yayınları, 2014.
 • BYGRAVE, William, ZACHARAKIS, Andrew, Entrepreneurship, New Jersey: Wiley, 2011.
 • CARSRUD, Alan L., BRANNBACK, Malin E., Entrepreneurship, Westport: Greenwood Press, 2007.
 • COOPER, Brant, VLASKOVITS, Patrick, Yalın Girişimci, Çev: Gamze SART, Ankara: Nobel Yayınları, 2015.
 • HELMCHEN, Thierry Burger (Ed.), Entrepreneurship: Creativity and Innovative Business Models, Croatia: InTech, 2012.
 • HISRICH, Robert D., PETERS, Michael P., SHEPHERD, Dean A., Entrepreneurship, Ninth Ed., New York: McGraw-Hill, 2013.
 • MAZZAROL, Tim, REBOUD, Sophie, Small Business Management: Theory and Practice, Springer, 2020.
 • METE, Edip Sabahattin, PARILTI, Nurettin, İş Modeli ve İş Modeli İnovasyonu, Ankara: Detay Yayıncılık, 2017.
 • OSTERWALDER, Alexander, PIGNEUR, Yves, İş Modeli Üretimi, Çev: Levent GÖKTEM, İstanbul: Optimist Yayınları, 2015.
 • PARKER, Simon (Ed.), The Life Cycle of Entrepreneurial Ventures, New York: Springer, 2006.
 • SCARBOROUGH, Norman M., Girişimciliğin ve Küçük İşletme Yönetiminin Temelleri, Çev: Gamze SART, Ankara: Nobel Yayınları, 2014.
 • TUTAR, Hasan, ALTINKAYNAK, Fırat, TERZİ, Duygu, Girişimcilik: Temel Girişimcilik ve İş Kurma Süreci, 3. Baskı, Ankara: Detay Yayncılık, 2017.

Ek Okumalar

 • BELEN, Ertuğrul, DEMİRKAYA, Taylan, Girişimciliğin Altın Kuralları: 30 Uzmandan 300 Altın Öneri, İstanbul: Optimist Yayınları, 2012.
 • DEMİREL, Fırat, Geleceği Görenler: Türkiye’nin İlk İnternet Girişimleri, İstanbul: Kronik Kitap, 2018.
 • ERKUT, Erhan, ÖZMEN, Dilek (Eds.), İşte Ceylanlar: Hızlı Koşan Girişimciler ve Hızlı Koşu Önerileri, İstanbul: Abaküs Kitap, 2018.
 • GERBER, Michael E., Girişimcilik Tutkusu: Küçük İşletmeler Niçin Batıyor, Nasıl Büyür?, İstanbul: Sistam Yayıncılık, 1996.
 • GIL, Elad, Hızlı Büyüme El Kitabı, İstanbul: Teknoloji Yatırım A.Ş. Yayınları, 2020.
 • KAWASAKI, Guy, Girişimcinin El Kitabı, İstanbul: MediaCat Yayınları, 2007.
 • RIES, Eric, Yalın Yeni Girişim, İstanbul: Özyeğin Ünviersitesi Yayınları, 2012.
 • SCHMIDT, Eric, ROSENBERG, Jonathan, EAGLE, Alan, Google Nasıl Yönetiliyor?, İstanbul: Timaş Yayınları, 5. Baskı, 2018.
 • THIEL, Peter, Sıfırdan Bire: Startuplar Üzerine Notlar ya da Geleceği İnşa Etmenin Yolları, Çev: Ekin Can GÖKSOY, İstanbul: Pegasus Yayınları, 2016.