Prof. Dr. Selim YAZICI

Personal Website

İşletmeye Giriş (Introduction to Business)

İşletmeye Giriş

(Introduction to Business)

İşletme Bölümü

2. Yarıyıl

3 Saat/Hafta

3 Kredi – Zorunlu

Dersin Amacı

İşletmeye Giriş, öğrencilerin temel işletmecilik kavramları ile karşılaşacakları temel bir işletme dersidir. Bu derste işletmeciliğin tarihsel gelişimi, amaçları, dış çevre ile işletme arasındaki ilişkiler, statik ve dinamik anlamda bir işletmenin yapısal özellikleri gibi kavramlar incelenecek ve öğrencilere daha sonraki yaşantılarında işletme hakkında ihtiyaç duyacakları temel bilgiler verilecektir.

Ders İçeriği

Temel Kavramlar / Tarihsel Gelişim / İşletme Biliminin Özellikleri / İşletmenin Kaynakları / İşletmenin Amaçları / Dış Çevre ve İşletmenin Sorumlulukları / İşletme Fonksiyonları / İşletme Türleri

Dersin İşlenişi (Kurallar) 

 • 1 Dönemlik bir ders (14 Hafta).
 • Yönetmelik gereği, derse %70 Devam Zorunluluğu bulunmaktadır.
 • Derse aktif katılım esastır.

Değerlendirme

Yönetmelik gereği yıl sonu değerlendirmesi şu şekilde yapılacaktır:

 • Ara Sınav Notu: % 40
 • Final Notu: % 60 etkili olacaktır

(Yönetmelik değişikliklerinde, yönetmelik talimatları esastır)

Kaynaklar

Ders Kitapları

 • AKDEMİR, Ali. (2018). Genel İşletmecilik Bilgileri, Beta Yayınevi.
 • AYHAN, Doğan Yaşar, TUNCER, Doğan, VAROĞLU, Demet. (2014). Genel İşletmecilik Bilgileri, Siyasal Kitabevi.
 • BABACAN, Muazzez (Ed.). (2017).  İlkeler ve İşlevlerle İşletme, 4. Baskı, Detay Yayıncılık.
 • BOONE, Louis E., KURTZ, David L. (2013). Çağdaş İşletme, 14. Baskı, Çev: Azmi Yalçın (Ed.), Nobel Akademik Yayıncılık.
 • CAN, Esin, BÜYÜKBALCI, Pınar, BAL, Yasemin. (2013). İşletme Bilimine Giriş, İstanbul: Beta Yayınları.
 • FERRELL, O.C., HIRT, Geoffrey A., Ferrell, Linda. (2017). İşletme, Çev: Ulaş AKKÜÇÜK (Ed.), 4. Baskı, Nobel Akademik Yayıncılık.
 • GÜNEY, Salih. (2020). Temel ve Genel İşletme. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • KOÇEL, Tamer Koçel. (2020). İşletme Yöneticiliği, 18. Baskı, Beta Yayınevi.
 • MİRZE, Kadri. (2010). İşletme, Literatür Yayıncılık,.
 • MUCUK, İsmet. (2019). Modern İşletmecilik, 21. Baskı, Türkmen Kitabevi.
 • ROBBINS, Stephen, DECENZO, David, COULTER, Mary. (2016). Yönetimin Esasları, 8. Baskı, Çev: Adem ÖĞÜT (Ed.), Nobel Akademik Yayıncılık.
 • ŞİMŞEK, Şerif, ÇELİK, Adnan. (2014). İşletme Bilimlerine Giriş, Seçkin Yayıncılık, 21. Baskı.