Prof. Dr. Selim YAZICI

Personal Website

İş Sürekliliği Yönetimi

Pandemilerin İş Sürekliliği Üzerindeki Etkileri

14 Mayıs 2020 tarihinde İş Sürekliliği ve Entegrasyon Uzmanı Mustafa KOMUT ve Acil Durum ve İş Sürekliliği Uzmanı Dündar ŞAHİN ile gerçekleştirdiğimiz COVID 19 Pandemisinin ülkemizde Kamu ve Özel Sektörün İş Sürekliliği Yönetimi üzerindeki etkilerini değerlendirdiğimiz seminer.