Prof. Dr. Selim YAZICI

Personal Website

Liderlik

Kaptan Tarzı Liderlik Eğitimi

Deniz Harp Okulu’ndan mezun iki ortağın kurduğu Kechi Sailing Yatçılık Eğitim Merkezi, bugüne kadar 100’ün üzerinde şirkete yelken eğitimi verdi. Eğitimlerde katılımcıların liderlik ve etkili iletişim alanlarında kendilerini geliştirmeleri ve aynı zamanda eğlenmeleri hedefleniyor. Kechi Sailing kurucularından İbrahim Duman, yelkenli bir tekneyi yönetmekle şirketi yönetmeyi birbirine benzetiyor.

Kurumlara yelken eğitimi sunan Kechi Sailing Yatçılık Eğitim Merkezi, 1998 yılında donanmadan ayrılan bir ekip tarafından kuruldu. Şimdiye kadar 10 bini aşkın kişiye amatör ve profesyonel yatçılık eğitimleri veren Kechi Sailing, 100’ün üzerinde firmaya da kurumsal eğitim verdi. Bu eğitimlerle katılımcıların etkin ve yüksek performans gösteren bir ekibe dönüşmesi, çabuk ve doğru karar vermeleri, verilen kararlarda konsensüs oluşturmaları, liderlik ve etkili iletişim alanlarında kendilerini geliştirmeleri ve aynı zamanda eğlenmeleri hedefleniyor.

Kechi Sailing kurucularından İbrahim Duman, tekne metaforunun da her zaman uygun bir çalışma platformu olarak değerlendirildiğini söylüyor ve yelkenli bir tekneyi yönetmekle şirketi yönetmeyi birbirlerine şöyle benzetiyor:

– Teknede mürettebat (şirkette yönetim ekibi) ve bir takım olarak çalışma becerisi…
– Denizin (pazarın) tahmin edilemezliği ve mevcut koşulları değiştirme, yeni koşullar oluşturma gibi inisiyatif kullanmak…
– Kaptan (şirkette yönlendirici lider) ve takım yönetimi faaliyeti…
– Tekne sorumluluğu (kurumsal sorumluluk) üzerine rollerin ve bireyin öneminin kavranması…
– Bir takım olarak hedef ve navigasyon planının (şirket stratejisi) başarısı…
– Teknede (küçük bir alanda) yaşayarak ekibi yönetme yeteneğini geliştirme…
– Yelken yarışı kuralları ve takımlar arası rekabet (Kanunlar, piyasa ve rekabetçi satış stratejilerine uyum)…
– Takımın (mürettebatın) diğer üyelerine güvenme ve her takım üyesinin elinden geleni ortaya koyması…
– Beklenmeyen sorunlar (navigasyon, değişen hava şartları) karşısında hemen aksiyona geçme ve çözüm odaklı olma becerisi… (Kriz dönemlerinde hızlı karar alabilme yeteneği)
– Tekne ve yelkenlerin (ekipman ve insan kaynağı) doğru kullanımı…

İhtiyaca göre akademik temelli eğitim
Yelken eğitimlerine her sektörden talep geldiğini belirten Duman, özellikle yetkinlik bazlı İK politikaları olan şirketlerin yoğun ilgi gösterdiğini söylüyor: “Şirketlerin belirleyeceği eğitim hedefleri doğrultusunda oluşturulacak senaryolar dahilinde, ekibin kendi içerisindeki koordinasyonu gözlemlenebileceği gibi, liderin liderlik özellikleri ve ekip ile uyumu gözlenmekte ve akademik kriterler çerçevesinde, uzman eğitmenlerimiz tarafından raporlanıyor. Senaryolar kapsamında, yeni işe alınan ve bir ekip olarak çalışması planlanan ekiplerin kaynaştırılması; bilimsel kriterlere dayalı olarak geliştirilen ‘Kaptan Tarzı Liderlik Modeli’ çerçevesinde tanımlanan yetkinliklerle ekip içerisinden ideal liderin belirlenmesi; var olan liderin liderlik becerilerinin iyileştirilmesi gibi çalışmalar da yapılabiliyor.” Kaptan Tarzı Liderlik Eğitimi’nde amaç, belirsizlik ve sürekli değişen çevresel şartlar altında, çalışanların liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi. Bu eğitimde, bir ekip içerisinden potansiyel liderin belirlenmesi, liderin çeşitli özelliklerinin geliştirilmesi veya ekip ve lider arasındaki çatışmaların çözümlenmesi gibi farklı ihtiyaçlara yönelik uygulamalar yapılabiliyor.
Eğitimlerin sonunda, katılımcılarla günün değerlendirilmesi yapılarak, geliştirilmeye açık yönler paylaşılıyor ve ihtiyaç durumunda kuruma uzman eğitimciler tarafından raporlama yapılıyor.

 

Kaynak: Hürriyet İK, 18 Temmuz 2014, http://www.hurriyet.com.tr/ik/26840329.asp