Prof. Dr. Selim YAZICI

Personal Website

Örgütsel Davranış YL (Organizational Behavior)

Örgütsel Davranış Yüksek Lisans Dersine Hoşgeldiniz!

Bu sayfadan dersiniz için gerekli olabilecek ve yıl içinde kullanabileceğiniz kaynaklara ulaşabilirsiniz.

Örgütsel Davranış (Organizational Behavior)

Kamu Yönetimi Bölümü

Yüksek Lisans Programı

2. Yarıyıl

3 Saat/Hafta

3 Kredi – Seçmeli

Dersin Amacı

Bu dersin amacı

 • öğrencilerin iş hayatının her alanında sıkça karşılaşılan örgütsel davranış konuları hakkındaki duyarlılıklarını artırarak, davranış bilimlerinin temel kavramları ve uygulama teknikleri konusunda bilgilendirmek,
 • teorik ve pratik bilgilerin takım oluşturma ve liderlik geliştirme alanlarında uygulanmasını sağlamak,
 • geleceğin lider ve yöneticileri için algılama, rol ve etkileme kavramlarının önemini vurgulamak,
 • iletişim problem çözme ve çatışma yönetimi konularında bilgilendirmek,
 • öğrencilerin kendi davranışlarının, diğerleri üzerindeki etkisinin farkına varmalarını sağlayarak, değişim ihtiyacını görebilmelerini sağlamaktır.

Ders İçeriği

 • Örgütsel Davranışa Giriş

 • Davranış Bilimleri ve İnsan İlişkileri Yaklaşımının Gelişimi

 • Yönetsel Açıdan Örgütsel Davranışın Önemi

 • Örgüt İçinde Birey

  • Bireyin Davranışsal Özellikleri, Bireysel Davranışları Etkileyen Süreçler ve Örgütsel Davranış

  • Kişilik Kavramı

  • Yönetim Labirendi ve Davranış Düzlemi

  • Motivasyon

  • Bireysel Karar Verme

 • Grup Kavramı ve Takım Çalışması Sistemleri

  • Statü ve Rol Kavramları

  • Grup Dinamiği

  • Takım Çalışması

  • İletişim

  • Liderlik ve Güven

  • Güç ve Politik Davranış

  • Çatışma Yönetimi

 • Örgüt Sistemi

  • Örgüt Kültürü

  • Stres Yönetimi

  • Örgütsel Değişim ve Örgüt Geliştirme

Dersin İşlenişi (Kurallar)

 • 1 Dönemlik bir ders (yaklaşık 13 Hafta).

 • Yönetmelik gereği, derse %70 Devam Zorunluluğu bulunmaktadır.

 • Derse aktif katılım esastır.

Değerlendirme

Yönetmelik gereği yıl sonu değerlendirmesi şu şekilde yapılacaktır:

 • Ara Sınav Notu: % 30

 • Yıl İçi Etkinlik (Ödev+Quiz): % 20

 • Final Notu: % 50 etkili olacaktır

(Yönetmelik değişikliklerinde, yönetmelik talimatları esastır)

Kaynaklar

Ders Kitapları:

 • BAYSAL, A. Can, TEKARSLAN, Erdal, Davranış Bilimleri, 4. Baskı, İstanbul: Avcıol Basım Yayın, 2004.

 • CAN, Halil, AŞAN, Öznur, AYDIN, Eren Miski, Örgütsel Davranış, Ankara, 2006.

 • Erdoğan, İlhan, İşletmelerde Davranış, İstanbul: İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları No: 242, 1991.

 • EREN, Erol, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 9. Baskı, İstanbul: Beta Basım A.Ş., 2006.

 • EROĞLU, Feyzullah, Davranış Bilimleri, İstanbul: Beta Basım A.Ş., 2005.

 • GÜNEY, Salih, Davranış Bilimleri, 3. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2006.

 • KAYNAK, Turgay, Örgütsel Davranış ve Yönlendirilmesi, Alfa Yayınları, 2005.

 • ÖZKALP, Enver, KIREL, Çiğdem, Örgütsel Davranış, Eskişehir, 2005.

 • ÖZKALP, Enver (Ed.), Davranış Bilimlerine Giriş, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, 1998.

 • SABUNCUOĞLU, Zeyyat, TÜZ, Melek, Örgütsel Psikoloji, Eskişehir, 2005.

 • ŞİMŞEK, Şerif, AKGEMCİ, Tahir, ÇELİK, Adnan, Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, 6. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2008.

 • TEKARSLAN, Erdal, et.al., Davranışın Sosyal Psikolojisi, İstanbul: İ.Ü. İşletme Fakültesi Yayınları No: 278, 2000.

 • TEVRÜZ, Suna, ARTAN, İnci, BOZKURT, Tülay, Davranışlarımızdan Seçmeler (Örgütsel Yaklaşım), Beta Yayınları, 1999.

 • YÜKSEL, Öznur, Davranış Bilimleri, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.

 • ADLER, Nancy J., International Dimensions of Organizational Behavior, 3rd. Ed., Ohio: International Thomson Publishing, 1997.

 • BOWDITCH, James L., BUONO, Anthony F., A Premier on Organizational Behavior, 5th. Ed., New York: John Wiley & Sons, 2001.

 • DAFT, Richard, NOE, Raymond, Organizational Behavior, Fort Worth: Harcourt College Publishers, 2001.

 • LUTHANS, Fred, Organizational Behavior, 10th. Ed., New York: McGraw-Hill, 2005.

 • ROBBINS, Stephen P., Organizational Behavior, New Jersey: Prentice Hall, 2001.

Ek Okumalar:

Ödev Konuları

Daha sonra duyur
ulacaktır.