Prof. Dr. Selim YAZICI

Personal Website

Örgütsel Davranış Ödevler

Örgütsel Davranış Ödevler

1. Ödev: Tarihsel Gelişim: İnsan İlişkileri Yaklaşımı’na Katkılar

 

 • Abraham MASLOW
 • Douglas McGREGOR
 • Rensis LIKERT
 • Chris ARGYRIS

 

Yukarıdaki Yönetim Düşünürleri’nin:

 1. Çalışmalarını,
 2. İnsan İlişkileri Yaklaşımı’na katkılarını, son üç çalışmayı birbirleri ile karşılaştırarak yorumlayınız.

 

Ödevin Veriliş Tarihi: 19 Mart 2009

Teslim Tarihi: 2 Nisan 2009

 

2. Ödev: Makale Değerlendirme

 

Makalenin:

 1. Kısa özeti yapılacak (max 2 sayfa),
 2. Kişilik ve  benlik kavramlarının önemi belirtilecek (max 2 sayfa),
 3. Yönetsel açıdan insan psikolojisinin önemi yorumlanacak (max 1 sayfa).
 4. Derste tartışılacak.

Toplam Max. 5 sayfa.

 

Ödevin Veriliş Tarihi: 30 Nisan 2009

Teslim Tarihi: 14 Mayıs 2009

 

 

Dönem Sonu Projesi: Örgütsel Davranış Konusunda Derste Dağıtılan Konuların Detaylı incelenmesi

 

Ödev konuları için kayıtlar Arş. Gör. Ayşegül ÖZBEBEK tarafından yapılmaktadır.

 1. Projeler en fazla iki kişilik gruplar halinde yapılabilir
 2. Ödevler Bilimsel Araştırma kriterlerine uygun şekilde hazırlanacaktır
 3. En az 10 yerli veya yabancı kitap ve bilimsel makaleden faydalanılacaktır
 4. Seçilen ödevler son derste sunulacaktır

Ödevin Veriliş Tarihi: 30 Nisan 2009

Teslim Tarihi: 21 Mayıs 2009