Prof. Dr. Selim YAZICI

Personal Website

İşletme Yönetimi Ek Okuma Listesi

İŞLETME YÖNETİMİ EK OKUMA LİSTESİ

1.        COHEN, Don, PRUSAK, Laurence, Kavrayamadığımız Zenginlik, Kuruluşların Sosyal Sermayesi, çev: Ahmet KARDAM, MESS Yayın No: 353, İstanbul, Nisan 2001.

2.        DAVIDOW, William H., MALONE, Michael S., Sanal Şirket, çev: Mustafa KÜPÜŞOĞLU, Koç-Unisys Yayınları No: 1, İstanbul, 1995.

3.        DIXIT, Avinash K., NALEBUFF, Barry J., Stratejik Düşünme, İş, Politika ve Günlük Yaşamın Rekabetçi Yanı, çev: Nermin Arık, Sabancı Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2.Bası, Eylül 2003.

4.        DRUCKER, Peter F., 21. Yüzyıl İçin Yönetim Tartışmaları, çev: İrfan BAHÇIVANGİL, Gülenay GORBON, Epsilon Yayıncılık, İstanbul, 1999.

5.        DRUCKER, Peter F., Etkin Yöneticilik, çev: Ahmet ÖZDEN – Nuray TUNALI, Eti Kitapları, İstanbul, 1992.

6.        DRUCKER, Peter F., Fırtınalı Dönemlerde Yönetim, çev: Bülent TOKSÖZ, İnkılap Kitabevi, Yönetim Dizisi, İstanbul, 1998.

7.        DRUCKER, Peter F., Geleceğin Toplumunda Yönetim, çev: Mehmet Zaman, Hayat Yayınları, İstanbul, Ekim 2003.

8.        DRUCKER, Peter F., Gelecek İçin Yönetim, 1990’lar ve Sonrası, çev: Fikret ÜÇCAN, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Yayın No: 327, İstanbul, 1993.

9.        DRUCKER, Peter F., Sonuç İçin Yönetim, çev: Bülent Toksöz, İnkılap Kitabevi, Yönetim Dizisi, İstanbul, 1998.

10.    DRUCKER, Peter F., Yönetim Uygulaması, çev: E. Sabri YARMALI, İnkılap Kitabevi, Yönetim Dizisi, İstanbul, 1996.

11.    DRUCKER, Peter F., Yönetim: Görevleri, Sorumlulukları, Uygulamaları, çev: Fatoş DİLBER, ODTÜ, Ankara,1994.

12.    DÜREN, Zeynep, 2000’li Yıllarda Yönetim, Alfa Yayıncılık, Yönetim Dizisi No: 13, İstanbul, Şubat 2000.

13.    FITZ-ENZ, Jac, Büyük Kuruluşlar İnsanı Nasıl Değerlendiriyor?, çev: Gülden ŞEN, Sabah Kitapları No: 100, İstanbul, 1999.

14.    GIBSON, Rowan (der.), Geleceği Yeniden Düşünmek: İş Yönetimi, Rekabet, Kontrol, Liderlik, Pazarlar ve Dünya, çev: Sinem GÜL, Sabah Kitapları, İstanbul, 1997.

15.    GOLEMAN, Daniel, BOYATZIS, Richard, McKEE, Annie, Yeni Liderler, çev: Filiz NAYIR – Osman DENİZTEKİN, Varlık Yayınları No: 621, İstanbul, 1. Basım, 2002.

16.    HANDY, Charles, Süper Yönetim, çev: Seden HATAY, İlgi Yayıncılık, İstanbul, 1995.

17.    JAMES, Jennifer, Gelecek Zamanda Düşünmek, Yeni Çağın Liderlik Becerileri, çev: Zülfü DİCLELİ, Boyner Holding Yayınları, İstanbul, Mayıs 1997.

18.    JOHNSON, Mike, Gelecek Binyılda Yönetim, çev: Sinem GÜL, Sabah Kitapları, İstanbul, 1996.

19.    LENCIONI, Patrick, Yöneticiyi Yoldan Çıkaran Beş Tutku, Bir Liderlik Öyküsü, çev: Ekin DURU, Profilo Yayınları, İstanbul, 1999.

20.    MATHESON, David, MATHESON, Jim, Akıllı Örgüt, Stratejik AR-GE ile Değer Yaratma, çev: Meral TÜZEL, Boyner Holding Yayınları, İstanbul, Temmuz 1999.

21.    MESS, Belirsizliği Yönetmek, Harvard Business Review Dergisinden Seçmeler, çev: Gündüz BULUT, MESS Yayınları No: 310, İstanbul, Ekim 1999.

22.    MESS, Bilgi Yönetimi, Harvard Business Review Dergisinden Seçmeler, çev: Gündüz BULUT, MESS Yayınları No: 293, İstanbul, Nisan 1999.

23.    MESS, Büyüme Stratejileri, Harvard Business Review Dergisinden Seçmeler, çev: Levent CİNEMRE, MESS Yayınları No: 305, İstanbul, Eylül 1999.

24.    MESS, Çığır Açıcı Liderlik, Harvard Business Review Dergisinden Seçmeler, çev: Ahmet Kardam, MESS Yayınları No: 401, Haziran 2003.

25.    MESS, Değişim, Harvard Business Review Dergisinden Seçmeler, çev: Meral TÜZEL, MESS Yayınları No: 291, İstanbul, Şubat 1999.

26.    MESS, İnsanları Yönetmek, Harvard Business Review Dergisinden Seçmeler, çev: Gündüz BULUT, MESS Yayınları No: 307, İstanbul, Aralık 1999.

27.    MESS, İş ve Çevre, Harvard Business Review Dergisinden Seçmeler, çev: Ahmet KARDAM, MESS Yayınları No: 352, İstanbul, Haziran 2001.

28.    MESS, İş ve Yaşam Dengesi, Harvard Business Review Dergisinden Seçmeler, çev: İbrahim BİNGÖL, MESS Yayınları No: 351, İstanbul, Mart 2001.

29.    MESS, Şirket Stratejisi, Harvard Business Review Dergisinden Seçmeler, çev: Ahmet GÜRSEL, MESS Yayınları No: 327, İstanbul, Haziran 2000.

30.    MOORE, James F., Rekabetin Yeni Gerçekliği, İş Ekosistemleri Çağında Liderlik ve Strateji, çev: Zülfü Dİclelİ, Anadolu Grubu Yayınları No:3, İstanbul, Aralık 1997.

31.    MORGAN, Gareth, Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor, çev: Gündüz BULUT, MESS Yayınları No: 280, İstanbul, Aralık 1998.

32.    MOUZELIS, Nicos P., Örgüt ve Bürokrasi, Modern Teorilerin Analizi, çev: Bahadır Akın, Çizgi Yayınları, Konya, Eylül 2003.

33.    OHMAE, Kenichi, Görünmeyen Kıta, Yeni Ekonominin Dört Stratejik Buyruğu, çev: Barış Gökçer AKBAY, Türk Henkel Yayınları No: 13, 2. Baskı, İstanbul, 2001.

34.    OUCHI, William, Teori Z, Japonların Yönetim Tarzı Nasıl  İşliyor?, çev: Yakut GÜNERİ, İlgi Yayıncılık, Modern YönetimDizisi, İstanbul, 1987.

35.    PETERS, Thomas J., WATERMAN, Jr.,Robert H., Yönetme ve Yükselme Sanatı, Mükemmeli Arayış, çev: Selami SARGUT, 1.Baskı, Altın Kitaplar, Bilimsel Sorunlar Dizisi, İstanbul,  1987.

36.    PETERS, Tom, “Vay Canına” Dedirtmek, çev: Meliha TEKİN, Burcu ŞENÜRK, Pegasus Yayınları, İstanbul, Ekim 2006

37.    PETERS, Tom, İşinizi Yeniden Yaratın! İş Hayatında Mükemmeli Yakalamak, çev: Nilgün MİLER, Boyner Yayınları, İstanbul, Haziran 2005

38.    PFEFFER, Jeffrey, Güç Merkezli Yönetim, Örgütlerde Politika ve Nüfuz, çev: Elif ÖZSAYAR, Boyner Holding Yayınları, İstanbul, Temmuz 1999.

39.    PFEFFER, Jeffrey, Rekabette Üstünlüğün Sırrı: İnsan, çev: Sinem GÜL, Sabah Kitapları, İstanbul, 1995.

40.    PORTER, E. Michael, Rekabet Stratejisi, çev: Gülen ULUBİLGEN, Sistem Yayıncılık, İstanbul, Kasım 2000.

41.    RHINESMITH, Stephen, Yöneticinin Küreselleşme Rehberi: Değişen Dünyada Başarıya Götüren 6 Özellik, çev: Gülden ŞEN, Sabah Kitapları, Çağdaş Bakışlar Dizisi, İstanbul, 2000.

42.    RODRIK, Dani, Yeni Küresel Ekonomi ve Gelişmekte Olan Ülkeler, çev: Sultan GÜL, Sabah Kitapları, İstanbul, Ocak 2000.

43.    ROSEN, Robert H., İnsan Yönetimi: İşletmeyi İçeriden Dışarıya Dönüştürmek, çev: Gündüz Bulut, MESS Yayın No: 260, İstanbul, Nisan 1998.

44.    SARGUT, Selami, Kültürler Arası Farklılaşma ve Yönetim, İmge Kitabevi, İstanbul, Haziran 2001.

45.    SLATER, Robert, Şirket Yönetimine GE Yaklaşımı, Jack Welch Yeni General Electric’i Nasıl Yarattı?, çev: Sinem GÜL, 2. Baskı, Sabah Kitapları, İstanbul, 1994.

46.    STEWART, Thomas A., Entellektüel Sermaye, Örgütlerin Yeni Zenginliği, çev: Nurettin Elhüseynİ, MESS Yayın No:258, İstanbul, Ekim 1997.

47.    TAPSCOTT, Don, Dijital Ekonomi, çev: Ece KOÇ, Editör: Ahmet BUĞDAYCI, Koç Sistem Yayınları, İstanbul, Eylül 1998.

48.    TROMPENAARS, Fons, HAMPDEN-TURNER, Charles, Küresel İş Yönetimi ve Kültürel Çeşitlilik, çev: Zülfü DİCLELİ, Anadolu Grubu Yayınları No: 4, İstanbul, 1998.

49.    VOSS, Tony, Lider Yöneticilik ( Coaching ), çev: Mehmet Zaman, Hayat Yayınları, İstanbul, Eylül 2002.

50.    WOMACK, James P, JONES, Daniel T., Yalın Düşünce: İsrafı Yok Edin Şirketinizde Zenginlik Yaratın, çev: Nesime Aras, Sistem Yayıncılık No: 163, İstanbul, 1998.

51.    WOMACK, James P., JONES, Daniel T., ROOS, Daniel, Dünyayı Değiştiren Makine, çev: OSD Otomotiv Sanayii Derneği, İstanbul, 1993.

52.    YOSHINO, Michael Y., RANGAN, U. Srinivasa, Stratejik İttifaklar: Küreselleşmeye Müteşebbis Yaklaşımı, Ed. Yaşar BÜLBÜL, Alfa Basım Yayım Dağıtım, İstanbul, 2000.