Prof. Dr. Selim YAZICI

Personal Website

İşletme Yönetimi (Management)

İşletme Yönetimi Dersine Hoşgeldiniz!

Bu sayfada dersiniz için gerekli olabilecek ve yıl içinde kullanabileceğiniz kaynaklara ulaşabilirsiniz.

İşletme Yönetimi (Management)  

İşletme Bölümü

2. Yarıyıl

3 Saat/Hafta

3 Kredi – Zorunlu

Dersin Amacı

1. yarıyılda İşletmeye Giriş dersi kapsamında temel olarak ele alınan konular ve statik anlamda incelenen işletme yapısı, İşletme Yönetimi dersi kapsamında dinamik olarak ele alınmaktadır. Burada amaç, işletmeleri çalışan bir organizasyon olarak tüm fonksiyonları ile birlikte incelemektir.

Ders İçeriği

Kuruluş Çalışmaları / İşletme Büyüklüğü / Kapasite Kavramları / Açık Sistem Yaklaşımı ile İşletmenin Analizi / Temel İşletme Fonksiyonları (genel) / Yönetim ve Organizasyon Fonksiyonu / Pazarlama Faaliyetleri / Tedarik Yönetimi / Üretim Fonksiyonu / Finansman / İnsan Kaynakları Yönetimi / Yardımcı İşletme Fonksiyonları: Muhasebe / Halkla İlişkiler / Araştırma – Geliştirme

Dersin İşlenişi (Kurallar)

  • 1 Dönemlik bir ders (yaklaşık 13 Hafta).

  • Yönetmelik gereği, derse %70 Devam Zorunluluğu bulunmaktadır.

  • Derse aktif katılım esastır.

Değerlendirme 

Yönetmelik gereği yıl sonu değerlendirmesi şu şekilde yapılacaktır:

  • Ara Sınav Notu: % 30

  • Yıl İçi Etkinlik (Ödev+Quiz): % 20

  • Final Notu: % 50 etkili olacaktır

(Yönetmelik değişikliklerinde, yönetmelik talimatları esastır)

Kaynaklar

Ders Kitapları
Ek Okumalar