Prof. Dr. Selim YAZICI

Personal Website

İşletmeye Giriş Okuma Listesi

İŞLETMEYE GİRİŞ OKUMA LİSTESİ

 1. AGUAYO, Rafael, Dr. Deming: Japonlara Kaliteyi Öğreten Amerikalı, Japon Mucizesinin Mimarı, çev: Şule KILIÇARSLAN, Form Yayınları No: 31, İstanbul, 1994.
 2. ATHOS, G. Anthony, PASCALE, Richard T., Japon Yönetim Sanatı, çev: Ünal ÇAĞLAR, İz Yayıncılık, İstanbul, 2000.
 3. BARNET, Richard J., CAVANAGH, John, Küresel Düşler, İmparator Şirketler ve Yeni Dünya Düzeni, Sabah Kitapları, İstanbul, 1994.
 4. BEATTY, Jack, Peter Drucker’a Göre Dünya, çev: Osman AkInhay, Sistem Yayınları No:176, İstanbul, 1998.
 5. COLLINS, James C., PORRAS, Jerry I., Kalıcı Olmak, Geleceğin Güçlü Kurumlarını Yaratmak, çev: Zuhal ÇİVİ, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1999.
 6. COLLINS, Jim, İyi’ den Mükemmel Şirkete, Kalıcı Başarıya Ulaşmanın Yolları, çev: Levent CİNEMRE, Boyner Yayınları, 2. Basım, İstanbul, 2004.
 7. COVEY, Stephen, Etkili İnsanların Yedi Alışkanlığı, çev: Gönül Suveren-Osman Denİztekİn, 3. Basım, Varlık Yayınları, Özel Dizi No: 8, 1997.
 8. COVEY, Stephen, MERRILL, Roger A., MERRILL, Rebecca R., Önemli İşlere Öncelik, çev: Osman Denİztekİn, 3. Basım, Varlık/Özel, İstanbul, 1998.
 9. COVEY, Stephen R., 8. Alışkanlık Bütünlüğe Doğru, çev: Sezer SONER, Çağlayan ERENDAĞ, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2005.
 10. COX, Danny, HOOVER, John, Günü Yakalayın: Olağan Bir Dünyada Olağanüstü İşler Başarabilmek İçin 7 Adım, çev: Yaprak Burcu-Ahmet Ünver-Füsun Kürüm, 1. Baskı, Rota Yayınları, İstanbul, 1998.
 11. DAVENPORT, Thomas H., PRUSAK, Laurence, İş Dünyasında Bilgi Yönetimi, çev: Günhan GÜNAY, Rota Yayın Yapım Tanıtım Tic., İstanbul, 1. Basım,2001.
 12. De BONO, Edward, Rekabet Üstü – Sur/Petition, çev: Oya ÖZEL, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1996.
 13. De BONO, Edward, Altı Şapkalı Düşünme Tekniği, çev: Ercan TUZCULAR, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1997.
 14. De BONO, Edward, Altı Ayakkabılı Uygulama Tekniği, çev: Ercan Tuzcular, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1998.
 15. De BONO, Edward, Olumlu Devrimin El Kitabı, çev: Nurhayat ÖRÜNDÜ, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1998.
 16. De GEUS, Arie, Yaşayan Şirket: İş Dünyasında Büyüme, Öğrenme ve Uzun Ömür, çev: Ahmet Ünver, Rota Yayınları, İstanbul, 1998.
 17. DEMING, W. Edwards, Krizden Çıkış, çev: Cem AKAŞ, Arçelik A.Ş., İstanbul, 1996.
 18. DRUCKER, Peter F., Yeni Gerçekler, çev: Birtane KARANAKÇI, İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, 1992.
 19. DRUCKER, Peter F., Kapitalist Ötesi Toplum, çev: Belkıs ÇORAKÇI, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1994.
 20. DRUCKER, Peter F., Klasik Drucker, Harvard Business Review Dergisi Makalelerinden Derleme, çev: Zülfü DİCLELİ, Bahçeşehir Üniversitesi Yayını, İstanbul, 2006.
 21. ENRIQUEZ, Juan, Gelecek Peşinizde, çev: Sıla Okur, Eczacıbaşı Yayını, İstanbul, 2003.
 22. FRIEDMAN, Thomas, Küreselleşmenin Geleceği, çev: Elif ÖZSAYAR, Boyner Holding Yayınları, İstanbul, 2000.
 23. FUKUYAMA, Francis, Devlet İnşası, 21. Yüzyılda Dünya Düzeni Ve Yönetişim, çev: Devrim ÇETİNKASAP, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2005.
 24. FUKUYAMA, Francis, Tarihin Sonu ve Son İnsan, çev: Zülfü DİCLELİ, 2. Baskı, Gün Yayıncılık, İstanbul, 1999.
 25. GODIN, Seth, Mor İnek, Farklı Olun, İşinizi Geliştirin, çev: Oya Gürbahçe, Elma Yayınevi,İstanbul, 1.Basım, 2003.
 26. GOLDRATT, Eliyahu M., COX, Jeff, Amaç, çev: Ayşe Bilge DİCLELİ, Profilo Yayınları, İstanbul, 1998.
 27. GROSS, Daniel ve diğerleri, FORBES, İş Dünyasından Tüm Zamanların En Büyük Başarı Öyküleri, çev: Gülden Şen, Sabah Kitapları, İstanbul, 1998.
 28. GROVE, Andrew S., Yalnızca Paranoidler Ayakta Kalır, çev: Özlem Dİnçkal-Ferma Lekesİzalın, 1.basım, Sistem Yayınları No: 119, Şirket Kültürü Dizisi, 1997.
 29. HAMEL, Gary, PRAHALAD, C. K., Geleceği Kazanmak, çev: Zülfü DİCLELİ, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1996.
 30. HAMEL, Gary, Devrimin Başına Geçin, çev: Nurettin ELHÜSEYNİ, MESS Yayınları, No: 341, İstanbul, 2000.
 31. HANAN, Mack, Yarının Rekabeti, çev: Ziya KÜTEVİN, Eshar KÜTEVİN, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1996.
 32. HANDY, Charles, Ruhun Arayışı, Kapitalizmin Ötesi: Modern Dünyada Amaç Arayışı, çev: Nurettin ELHÜSEYNİ, Boyner Holding Yayınları, İstanbul, 1998.
 33. HUNTINGTON, Samuel P., Medeniyetler Çatışması ve Dünya Düzeninin Yeniden Kurulması, çev: Mehmet TURAN – Cem SOYDEMİR, Okuyan Us Yayını, İstanbul, 2002.
 34. IACOCCA, Lee, KLEINFIELD, Sonny, Sözün Özü, çev: Turan MUŞTAK, Form Yayınları, İstanbul, 1989.
 35. IACOCCA, Lee, NOVAK William, Milyarder Olma Sanatı, çev: Oya ÇAKIR, Altın Kitaplar, İstanbul, 1985.
 36. IMAI, Masaaki, Kaizen: Japonya’nın Rekabetteki Başarısının Anahtarı, Brisa, İstanbul 1994.
 37. KATAMAYA, Osamu, 21.Yüzyıla Hazırlanan Japon Şirketleri, Başarıya Götüren Stratejiler, çev: Gülden Şen, Sabah Kitapları, İstanbul, 1998.
 38. LENCIONI, Patrick, Yöneticiyi Yoldan Çıkaran Beş Tutku, Bir Liderlik Öyküsü, çev: Ekin DURU, Profilo Yayınları, İstanbul, 1999.
 39. MACKENZIE, R. Alec, Zaman Tuzağı, çev: Yakut Günerİ, İlgi Yayıncılık, İstanbul, 1989.
 40. McLUHAN, Marshall, POVERS, Bruce R., Global Köy, 21. Yüzyılda Yeryüzü Yaşamında ve Medyada Meydana Gelecek Dönüşümler, çev: Bahar Öcal DÜZGÖREN, Scala Yayıncılık, İstanbul, 2001.
 41. MESS, Büyüme Stratejileri, Harvard Business Review Dergisinden Seçmeler, çev: Levent CİNEMRE, MESS Yayınları No: 305, İstanbul, 1999.
 42. MESS, Çığır Açıcı Düşünme, Harvard Business Review Dergisinden Seçmeler, çev: Ahmet GÜRSEL, MESS Yayınları No: 326, İstanbul, 2000.
 43. MESS, Durumu Tersine Çevirmek, Harvard Business Review Dergisinden Seçmeler, çev: Ahmet KARDAM, MESS Yayınları No: 382, İstanbul, 2002.
 44. MESS, İş ve Yaşam Dengesi, Harvard Business Review Dergisinden Seçmeler, çev: İbrahim BİNGÖL, MESS Yayınları No: 351, İstanbul, 2001.
 45. MORGAN, Gareth, Yönetim ve Örgüt Teorilerinde Metafor, çev: Gündüz BULUT, MESS Yayınları No: 280, İstanbul, 1998.
 46. MORİTA, Akio, REINGOLD, Edwin M.,SHIMOMURA, Mitsuko, Made in Japan, Bir Japon Mucizesi: SONY, çev: Yakut GÜNERİ, İlgi Yayıncılık, Zirvedekiler Dizisi No: 1, İstanbul, 1987.
 47. MOUZELIS, Nicos P., Örgüt ve Bürokrasi, Modern Teorilerin Analizi, çev: Bahadır Akın, Çizgi Yayınları, Konya, 2003.
 48. NAISBITT, John, ABURDENE, Patricia, Megatrends 2000, çev: Erdal GÜVEN, Form Yayınları, İstanbul,1990.
 49. NAISBITT, John, ABURDENE, Patricia, Megatrends For Women, Kadınların Önlenemeyen Yükselişi, çev: Hakan PEKİNER, Form Yayınları, No: 20, İstanbul, 1992.
 50. NAISBITT, John, Global Paradoks, Büyüyen Dünya Ekonomisinin Güçlenen Küçük Oyuncuları, çev: Sinem GÜL, Sabah Kitapları, İstanbul, 1994.
 51. NAISBITT, John, Megatrendler-Asya, çev: Ulaş KAPLAN, Altın Kitaplar, İstanbul, 1997.
 52. OHNO, Taichi, Toyota Ruhu: Toyota Üretim Sistemi, çev: Canan Feyyat, Scala Yayıncılık, İstanbul, 1996.
 53. OUCHI, William, Teori Z, Japonların Yönetim Tarzı Nasıl  İşliyor?, çev: Yakut GÜNERİ, İlgi Yayıncılık, Modern Yönetim Dizisi, İstanbul, 1987.
 54. PETERS, Thomas J., WATERMAN, Jr.,Robert H., Yönetme ve Yükselme Sanatı, Mükemmeli Arayış, çev: Selami SARGUT, 1.Baskı, Altın Kitaplar, Bilimsel Sorunlar Dizisi, İstanbul,  1987.
 55. PETERS, Tom, İşinizi Yeniden Yaratın! İş Hayatında Mükemmeli Yakalamak, çev: Nilgün MİLER, Boyner Yayınları, İstanbul, 2005.
 56. PETERS, Tom, “Vay Canına” Dedirtmek, çev: Meliha TEKİN, Burcu ŞENÜRK, Pegasus Yayınları, İstanbul, 2006.
 57. ROBERTSON, Roland, Küreselleşme, Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, çev: Ümit Hüsrev YOLSAL, Bilim ve Sanat Yayınevi, Ankara, 1999.
 58. RUGMAN, Alan, Globalleşmenin Sonu, çev: Sedat Eroğlu, MediaCat Kitapları, İstanbul, 2004.
 59. SLATER, Robert, Şirket Yönetimine GE Yaklaşımı, Jack Welch Yeni General Electric’i Nasıl Yarattı?, çev: Sinem GÜL, 2. Baskı, Sabah Kitapları, İstanbul, 1994.
 60. TAYLOR, Frederick W., Bilimsel Yönetimin İlkeleri, çev: Bahadır Akın, Çizgi Yayınları, Konya, 2003.
 61. THUROW, Lester C., Kapitalizmin Geleceği, Bugünün Ekonomik Güçleri Yarının Dünyasını Nasıl Şekillendiriyor?, Redaksiyon: Serpil DEMİRBAŞ, Nebil İLSEVEN, Sabah Kitapları, İstanbul, 1997.
 62. THUROW, Lester C., Servet Yaratmak , Altın Kitaplar, İstanbul, 2001.
 63. TIWANA, Amrit, Bilginin Yönetimi, çev: Elif Özsayar, Dışbank Kitapları, No: 5, İstanbul, 2003.
 64. TOFFLER, Alvin, Şok, Gelecek Korkusu, çev: Selami SARGUT, 3. Baskı, Altın Kitaplar, İstanbul, 1981.
 65. TOFFLER, Alvin, Uyumlu Şirket, çev: Yakut GÜNERİ, İlgi Yayıncılık, İstanbul, 1989.
 66. TOFFLER, Alvin, Yeni Güçler Yeni Şoklar, çev: Belkıs ÇORAKÇI, Altın Kitaplar, İstanbul, 1992.
 67. TOFFLER, Alvin, Üçüncü Dalga, 3. Baskı, çev: Ali SEDEN, Altın Kitaplar, İstanbul, 1996.
 68. TOFFLER, Alvin, TOFFLER, Heidi, 21. Yüzyılın Şafağında Savaş ve Savaş Karşıtı Mücadele, çev: Mehmet HARMANCI, Sabah Kitapları Dizisi, Ekonomik Yayınlar San. ve Tic. A.Ş., İstanbul, 1994.
 69. TOFFLER, Alvin, TOFFLER, Heidi, Yeni Bir Uygarlık Yaratmak: Üçüncü Dalganın Politikası, çev: Zülfü DİCLELİ, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1996.
 70. TOFFLER, Alvin, TOFFLER, Heidi, Zenginlik Devrimi, Nasıl Yaratılacak ve Hayatınızı Nasıl Değiştirecek?, çev: Selim YENİÇERİ, Koridor Yayıncılık, İstanbul, 2006.